چاپ تبلیغات انتخابات ۹۶

 

چاپ تبلیغات انتخابات

در دنیای رقابتی امروزی ، بحث بهتر دیده شدن در مقابل مردم و جامعه ، همیشه یکی از اهداف و دغدغه های اصلی افراد بوده است .

که یکی از مهره های مهم و ارزشمند برای رسیدن به این هدف ، تبلیغات است ، که دست شما را گرفته و به کمک شما می آید .

تبلیغات تنها برای محصولات و کالاها ، خدمات ، شرکت ها و برندها نیست ! افراد و فعالان سیاسی و اجتماعی برای بهتر دیده شدن و شناخته شدن از دید مردم نیازمند تبلیغات هدفمند و یکپارچه هستند  ( مانند تبلیغات انتخابات ) .

ما در خدمت فعالان سیاسی و کاندیدهای محترم بوده است تا تبلیغات انتخابات پیش رو را هدفمند ، برنامه ریزی شده و یکپارچه رو به جلو برده تا به هدف نهایی که پیروزی در انتخابات است ، برسند.

چاپ کارت ویزیت فوری


کارت وبزیت گلاسه
۲۵۰ گرم دو رو

 

کارت وبزیت گلاسه
۳۰۰ گرم دو رو

 

کارت وبزیت گلاسه
۳۰۰ گرم دو رو با یو وی

 

 قیمت فی : ۸٫۹ تومان  قیمت فی : ۹٫۸ تومان  قیمت فی : ۱۰٫۲ تومان

قیمت : ۸۹۰/۰۰۰ تومان

 قیمت : ۹۸۰/۰۰۰ تومان

 قیمت : ۱/۰۲۰/۰۰۰ تومان

 

چاپ تراکت تبلیغاتی فوری


تراکت تحریر ۷۰ گرم
دورو ۴ رنگ – ۱۷*۲۴
تراکت تحریر ۱۰۰ گرم
دورو ۴ رنگ –۱۷*۲۴
تراکت تحریر ۱۲۰ گرم
دورو ۴ رنگ–۱۷*۲۴
تیراژ : ۵۰/۰۰۰ برگ تیراژ : ۵۰/۰۰۰ برگ تیراژ : ۵۰/۰۰۰ برگ
قیمت فی : ۲۸٫۴ تومان قیمت فی : ۳۸٫۹ تومان قیمت فی : ۴۰٫۶ تومان

قیمت : ۱/۴۲۰/۰۰۰ تومان

قیمت : ۱/۹۴۵/۰۰۰ تومان

قیمت : ۲/۰۳۰/۰۰۰ تومان

پوستر تبلیغاتی انتخابات


پوستر تحریر ۷۰ گرم
۴ رنگ – ۳۵*۵۰
پوستر تحریر ۷۰ گرم
۴ رنگ – ۴۵*۶۰
پوستر تحریر ۷۰ گرم
۴ رنگ – ۵۰*۷۰
تیراژ : ۱۰/۰۰۰ برگ تیراژ : ۱۰/۰۰۰ برگ تیراژ : ۱۰/۰۰۰ برگ
قیمت فی : ۹۶ تومان قیمت فی : ۱۷۸ تومان قیمت فی : ۱۸۶ تومان

قیمت : ۹۶۰/۰۰۰ تومان

قیمت : ۱/۷۸۰/۰۰۰ تومان

قیمت : ۱/۸۶۰/۰۰۰ تومان